Päihteet

Joskus elämä voi tuntua liian rankalta selvin päin, ja ihminen voi turvautua erilaisiin päihteisiin. Perheenjäsen voi käyttäytyä erikoisesti, mutta voi olla vaikeaa tunnistaa, mistä on kyse. Oli kyse sitten alkoholin, huumeiden tai lääkkeiden väärinkäytöstä, ja haluat apua joko itsellesi tai käydä keskustelemassa läheisen tilanteesta, apua voi hakea joko oman työterveyshuollon kautta, tai ottamalla yhteyttä oman kunnan terveysasemalle tai lähimmälle A-klinikalle. Tästä voit lukea tiiviin tietopaketin yleisimmistä päihteistä, niiden vaikutuksista ja siitä, mitä haittoja niistä voi olla.

Alkoholi

Suomessa alkoholia voi ostaa jokainen 18 vuotta täyttänyt. Alkoholi on päihde, joka lamaa keskushermostoa. Alkoholia valmistetaan joko viljasta, marjoista tai hedelmistä käyttämällä tai tislaamalla. Mikäli sinulla on jokin perussairaus, käytät säännöllisesti lääkkeitä, olet raskaana, nuori tai yli 65-vuotias, voi alkoholinkäyttöön sisältyä suuriakin riskejä. Suuria määriä kerralla nautittuna tai pitkäaikainen käyttö lisäävät riskejä ja haittavaikutuksia. Alkoholiin muodostuu ajan kanssa sekä fyysistä että psyykkistä riippuvuutta. Pieni määrä alkoholia voi aluksi nostaa mielialaa ja virkistää ja siinä samalla estotkin vähenee. Henkilö voi tuntea pystyvänsä mihin vaan. Mikäli juomista jatketaan, ja päihtyminen voimistuu, muuttuu henkilö kömpelömmäksi, puhe sammaltaa eikä reagointikykykään ole enää entisellään. Arvostelukyky heikkenee, ja voi päätyä sellaisiin tilanteisiin, joihin ei normaalisti menisi. Runsas juominen aiheuttaa usein myös pahoinvointia. Alkoholinkäytön on todettu olevan osasyynä moniin henkirikoksiin ja pahoinpitelyihin.

Kannabis

Hamppukasveista saatavia erilaisia valmisteita kutsutaan yleisnimityksellä kannabis. Marihuanaa valmistetaan kuivaamalla kannabiskasvin kukkia, lehtiä ja varsiosia. Hasista valmistetaan kannabiskasvin pihkasta. Kannabis luokitellaan huumausaineeksi, ja sen käyttö on Suomessa laitonta ellei lääkäri ole sitä määrännyt. Samoin kuin alkoholin, myös kannabiksen käyttöön liittyy monenlaisia riskejä. Kertakokeilukin voi vaarantaa terveyden. Kannabis poistuu hitaasti elimistöstä joten esimerkiksi rattijuopumustuomion voi saada, vaikka käytöstä olisi jopa viikkoja. Kannabiksen yleisin ja eniten tajuntaan vaikuttava aine on delta-9-tetrahydrokannabinoli eli THC. Se sitoutuu kannabisreseptoreihin keskushermostossa vaikuttaen aivojen toimintaan keskushermoston ja elimistön immuunijärjestelmän kautta. Päihtymys alkaa heti kun henkilö on alkanut polttamaan kannabista. Päihtymys kestää muutamia tunteja. Suun kautta nautittuna vaikutus alkaa hitaammin mutta kestää myöskin kauemmin. Kannabis sekä piristää että lamauttaa ja myös aistiharhat ovat mahdollisia. Kannabista käyttänyt voi olla aluksi poikkeavan sosiaalinen ja ulospäin suuntautunut. Toinen voi ahdistua ja keskittyä vain itseensä. Myös epäluuloisuus, paniikkikohtaukset ja harhaisuus ovat vaihtelevassa määrin tyypillisiä vaikutuksia. Usein vaikutukset katoavat päihtymyksen hävitessä. Pitkäaikainen kannabiksen käyttö altistaa masennukselle ja joillakin ihmisillä se voi myös laukaista psykoosin.

Kovat huumeet

Amfetamiini, heroiini, kokaiini ja LSD ovat kovia huumeita. Laittomuuden lisäksi ne on luokiteltu erittäin vaarallisiksi. Jo ensikokeilun jälkeen voi tulla voimakas riippuvuus, josta irti pääsemiseksi tarvitaan apua ammattilaiselta.

Amfetamiinia valmistetaan kemiallisesti lääketeollisuudessa ja laittomissa laboratorioissa. Amfetamiini kiihdyttää keskushermoston toimintaa. Sitä voidaan nuuskata, ottaa suun kautta tai suonensisäisesti. Pienet annokset laskevat ruokahalua, kohottavat mielialaa ja energiatasoa ja lisäävät itsevarmuutta. Käyttöä jatkettaessa euforia ja itsevarmuus lisääntyvät.  Amfetamiinista valmistetaan erilaisia johdannaisia jotka ovat myöskin erittäin vaarallisia huumausaineita. Johdannaiset, kuten amfetamiinikin, aiheuttavat unettomuutta, vainoharhaisuutta, vihamielisyyttä ja monia muita oireita. Käyttö altistaa psykiatrisille sairauksille.

Heroiinia ja muita opiaatteja valmistetaan oopiumunikosta. Opiaatit lamaannuttavat keskushermostoa. Heroiinia voidaan käyttää polttamalla, nuuskaamalla, suun kautta ja suonensisäisesti. Heroiini muuttuu pian käytön jälkeen keskushermostossa morfiiniksi ja vaikuttaa opiaattireseptorien kautta. Käyttäjä vajoaa omaan maailmaansa. Pieninä annoksina heroiini lieventää kipua ja tuottaa mielihyvää. Heroiiniriippuvainen tarvitsee heroiinia sen aiheuttaman kroonisen kivun lievittämiseen jotta saisi itselleen normaalin olon eikä kärsisi vieroitusoireista. Yliannostuksesta seuraa usein kuolema.

Lääkkeiden väärinkäyttö

Sairauden hoitamiseen tarkoitettujen lääkkeiden väärinkäyttö on suuri riski elimistölle. Lääkkeiden väärinkäyttö on lisäksi laitonta. Alkoholin ja huumeiden kanssa lääkkeitä sekoitettaessa yhteisvaikutusta ei voi edes arvailla etukäteen. Yleisimmin väärinkäytettyjä lääkkeitä ovat rauhoittavat ja kipulääkkeet. Psyykelääkkeiden kanssa yhdistetyillä muilla lääkkeillä voi olla erittäin haitallisia yhteisvaikutuksia. Opioidikorvaushoidossa käytettävää Metadonia käytetään paljon myös väärin. Metadoni aiheuttaa voimakasta riippuvuutta sekä fyysisesti että psyykkisesti. Metadoni lamaannuttaa keskushermostoa. Pitkäaikaisessa käytössä mielihyvän tunnetta ei enää tule, vaan käytössä on kyseessä lähinnä vieroitusoireista erossa pysyminen.