Elämäntaidon valmentaja

Life coach eli elämäntaidon valmentaja

Tämä sivusto on koonti tämän alan tarjonnasta ja uutisista Suomessa.

Kokonaisvaltaisesti hyvinvoivan ihmisen, jolla on hyvät itsensäjohtamisen taidot, on helpompi pärjätä yhä pirstaloituneemmaksi käyvässä työelämässä.

LifeCoach Academy