Mitä Lifecoaching oikeastaan on

Life coaching on henkilökohtaista ohjausta ja tukea, jonka tavoitteena on auttaa ihmisiä saavuttamaan heidän henkilökohtaisia ja ammatillisia tavoitteitaan. Life coach auttaa asiakkaitaan kehittämään heidän taitonsa, lisäämään heidän motivaationsa ja luottamustaan itseensä sekä ohjaamaan heitä läpi erilaisia elämän haasteita. Life coach toimii yhteistyössä asiakkaan kanssa luoden suunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi ja tarjoaa apua ja motivaatiota tavoitteiden saavuttamiseen.

Life coaching –opastuksen avulla ihminen voi saavuttaa uudet tavoitteensa erilaisilla keinoilla, joista tärkeimmät ovat:

 • Tavoitteiden määrittely: Life coach auttaa asiakasta määrittelemään selkeät ja saavutettavat tavoitteet, joita hän haluaa saavuttaa.
 • Ajattelutapojen muutos: Life coach auttaa asiakasta luomaan positiivisen ja rohkaisevan ajattelutavan, joka auttaa häntä saavuttamaan tavoitteensa.
 • Toimintasuunnitelma: Life coach auttaa asiakasta luomaan selkeän toimintasuunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi ja tarjoaa apua suunnitelman toteuttamisessa.
 • Motivaation lisääminen: Life coach auttaa asiakasta lisäämään motivaatiotaan ja antaa rohkaisevia kommentteja tavoitteiden saavuttamiseen liittyen.
 • Onnistumisten juhlistaminen: Life coach auttaa asiakasta juhlistamaan hänen saavutuksiaan ja rohkaisee häntä jatkamaan eteenpäin.

Nämä ovat yleisiä keinoja, joita life coach käyttää auttaakseen asiakkaitaan saavuttamaan uudet tavoitteensa. Jokainen opastus on yksilöllinen ja räätälöity täsmällisesti asiakkaan tarpeiden ja tavoitteiden mukaan

Motivoinnin alkeet- miten motivoida toista ihmistä

Motivoinnissa voivat auttaa jopa erilaiset aikuisten pelit, ja niistä saatu positiivinen tunne, mutta peleissä on aina se häviönkin mahdollisuus….

 • Motivaation lisääminen toista ihmistä kohtaan voi olla haastava tehtävä, mutta seuraavilla perusstrategioilla voi olla avuksi:
 • Luota luottamukselliseen suhteeseen: Hyvä ja luottavainen suhde motivoi ihmisiä paremmin ja auttaa heitä luottamaan sinuun. Edulliset lainat saattavat tuoda apua arkisiin suhteeseen silloin, kun kodin talous ei ole tasapainossa ja luottanussuhteen alkuvaiheessa etsitään reaalisia tapoja löytää keinoja luottamuksen rakentamiselle
 • Ymmärrä ihmisen tarpeet ja tavoitteet: Ymmärrys siitä, mitä toinen ihminen haluaa saavuttaa ja mitä häntä motivoi, auttaa sinua löytämään oikeat keinot hänen motivaation lisäämiseen.
 • Anna kehuja ja kannustusta: Kehuja ja kannustavia sanoja voidaan antaa silloin, kun toinen ihminen tekee jotain hyvin tai saavuttaa jotain tärkeää.
 • Jaa roolimalleja: Esimerkkejä henkilöistä, jotka ovat onnistuneet samassa asiassa, voivat toimia motivoivana tekijänä ja antaa uskoa siihen, että myös toinen ihminen voi saavuttaa tavoitteensa.
 • Anna vastuuta: Kun ihminen saa vastuuta tehtävistään ja päätöksistään, hänen motivaationsa kasvaa ja hän on valmis tekemään parhaansa.

Muista, että jokainen ihminen on yksilö ja motivaatiotekijät vaihtelevat henkilöstä toiseen. Tärkeintä on luoda luottavainen ja tukiva suhde, jossa ihminen tuntee olonsa arvostetuksi ja kannustetuksi.

Elämäntapavalmennus

Elämäntapavalmennus sisältää monenlaisia palveluita, joilla tavoitellaan parempaa fyysistä, henkistä ja emotionaalista hyvinvointia. Yleisesti ottaen elämäntapavalmennus sisältää seuraavia palveluita:

 • Tavoitteiden määrittely: Valmentaja auttaa asiakasta määrittelemään tavoitteensa ja luomaan suunnitelman niiden saavuttamiseksi.
 • Ruokavalion ja liikunnan ohjaus: Valmentaja auttaa asiakasta luomaan terveellisen ja sopivan hänen tarpeisiinsa sopivan ruokavalion ja liikuntasuunnitelman.
 • Henkisen ja emotionaalisen hyvinvoinnin edistäminen: Valmentaja tarjoaa apua henkisen ja emotionaalisen hyvinvoinnin edistämiseen, kuten stressin hallintaan, itsetunnon vahvistamiseen ja elämän tasapainon löytämiseen.
 • Työpaikan ja perheen tasapaino: Valmentaja auttaa asiakasta löytämään tasapainon työpaikan ja perheen välillä ja luomaan suunnitelman niiden tasapainoisen yhteiseloamiseen.
 • Suhteiden parantaminen: Valmentaja tarjoaa apua suhteiden parantamiseen ja vahvistamiseen, kuten perhesuhteiden, ystäväsuhteiden ja romanttisten suhteiden kohdalla.

Nämä ovat yleisiä palveluita, joita elämäntapavalmennus sisältää. Jokainen valmennus on yksilöllinen ja räätälöity täsmällisesti asiakkaan tarpeiden ja tavoitteiden mukaan. Tärkeintä on löytää juuri asiakkaalle sopivat palvelut ja toteuttaa niitä tehokkaasti ja tuloksellisesti.